Jordbruk i takt med naturen

Vårt sätt att bruka jorden och skogen bidrar till ett hållbart ekosystem med öppna landskap och friska djur. Vi har valt en ekologisk och lågintensiv driftsform som påminner om forna tiders självförsörjande jordbruk.

Rödkullorna här på Hanses får endast gräs året runt, bete på sommaren och konserverat gräs i balar på vintern. De går ute året om med tillgång till rejäla vindskydd, foderhäckar och viloplatser. Djuren betar på våra marker runt gården och sommartid gästar några av dem vår fäbodvall. Där gränsar hagarna till en klar insjö där korna gärna svalkar sig på kvällarna.

Kalvarna föds ute, går med sina mammor och växer i sin egen takt. Vår besättning består av omkring 40 djur, som klarar sig utmärkt på vad gårdens odling kan erbjuda. Betesmarkerna får också klara sig på den gödsel som djuren ger. Rödkullorna håller ett landskap öppet som annars skulle växa igen. På så sätt ger de en klimatpåverkan som snarare är förbättrande än negativ vad gäller CO2 .

Välkommen till Hanses.

Per Westberg
Ekobonde