Dags att ta körkort för Motorsåg eller Röjsåg?

Motorsågskurser och röjsågskurser 

Kurserna innehåller både teori och praktiska moment. Efter godkänt slutprov ger kurserna Säker skogs motorsågs-eller röjsågskörkort på motsvarande nivå.

 

Vi är i full gång med planeringen för höst- och vintersäsongen. Datum sätts enligt överenskommelse med deltagare. 

Kurser i höst:
Motorsågskörkort 
Nivå A – Grundkurs 
NIvå B – Trädfällning 
Nivå I – Industri 

Röjsågskörkort 
Nivå A – Grundkurs 
NIvå B – Skogsröjning 

Anmälan: Hanses Jord & Skog, Per Westberg 070 - 687 74 60, per.hanses@gmail.com

Vi återkommer med bekräftelse på mottagen anmälan och datumförslag. 

 

  

Tillbaka