Motorsågskurser som ger motorsågskörkort Säker Skog

Vi erbjuder motorsågskurser på fler olika nivåer.

  • Motorsågskörkort Nivå A – Grundkurs
  • Motorsågskörkort NIvå B – Trädfällning
  • Motorsågskörkort Nivå I – Industri 

Kurserna innehåller både teori och praktiska moment. Efter godkänt slutprov ger kurserna Säker skogs motorsågskörkort på motsvarande nivå.

 

Kurserna leds av Hanses ägare, Per Westberg, som är auktoriserad av Säker Skog att utbilda upp till Industrinivå. Per är en rutinerad och pedagogisk handledare, van att arbeta pedagogiskt och praktiskt med olika typer av grupper. Per håller kurser i röjning och motorsågshantering på naturbruksgymnasiet och har arbetat många år i egen skog och utfört skogsarbete på uppdrag. 

 

 

Kommande kurser:

Flera motorsågskurser planeras löpande. Datum sätts enligt överenskommelse med deltagare. 

Grundurserna körs som tre pass – ett inledande teoripass via länk,  två dagars praktiska moment 

Kursen ger efter avslutade prov Säker skogs motorsågskörkort
För nivå A/B får du lära dig:
– säkerhet
– filning
– allmän såghantering
– trädfällning
– upparbetning.

 

Anmälan: 
Hanses Jord & Skog, Per Westberg 070 - 687 74 60, 
per.hanses@gmail.com

Vi återkommer med bekräftelse på mottagen anmälan och datumförslag.